Internet věcí a M2M řešení

Technologická revoluce v podobě elektronických zařízení připojených k internetu.

Chytrá řešení pro budovy, města, zdravotnictví, dopravu, logistiku, výrobní závody a to není zdaleka vše . . . Co je to vlastně Internet věcí a M2M?

IoT Internet věcí " Internet of things" - je vývojovou "revolucí", která na M2M přímo navazuje. Hlavní odlišností je především takřka neomezená variabilita možností využití a především pak příchod nových levnějších zařízení s mnohonásobně nižšími nároky na spotřebu elektrické energie. Zjednodušeně se dá říci, že limity, které platily pro M2M nyní padají. Platformou pro svět IoT jsou zcela nové přenosové bezdrátové technologie, kdy se předpokádá, že tou nejrozšířenější a nejpoužívanější bude do buducna tzv. NB-IoT, kterou jako první v České republice otestovala společnost Vodafone Czech Republic.

M2M neboli "Machine to Machine" - jedná se o obousměrný bezdrátový přenos dat mezi monitorovacími zařízeními a řídicími systémy. Tyto jsou následně napojeny na aplikace, nebo telemetrické servery, ke kterým mají přístup koncoví uživatelé. Zařízení jsou vybavena M2M simkartou, která zajišťuje datový přenos. Tento způsob komunikace je využíván především pro vzdálený dohled a správu různých M2M zařízení jako jsou např. čerpadla, elektroměry, vodoměry, různá čidla atp.

Pro oblast Internetu věcí a M2M poskytujeme 


Konzultace

Návrh řešení - Inovace
Vývoj a testování HW/SW
Finální realizace projektu


Příklad IoT řešení - Koš

Chytrý odpadkový koš s přidanou hodnotou

Unikátní Design - Neinvazivní řešení, které nenarušuje stávající architekturu měst a obcí.

BezpečnostRychlé přivolání pomoci složek integrovaného záchranného sytému. Řešení pro nevidomé.

Čistota - Již žádné přeplněné koše. Efektivní způsob inteligentního svozu a úspory nákladů. Monitoring stavu naplnění. Hygienické řešení použití koše pro občany.

Lidé - Součástí je Inovace podporující motivaci obyvatelstva do odklízení a třídění odpadků. Moderní způsob informování o stavu naplnění a umístění košů.

Tento produkt aktuálně vyvíjíme ve spolupráci s Nadačním Fondem Čisté Město. Již brzy vám zde představíme detaily našeho řešení.

Příklad IoT řešení - Doprava

Chytré řešení pro hromadnou městskou dopravu

Internetové připojení - Free Internet pro cestující v dopravních prostředcích a na zastávkách.

Wifi monetizace - Využití wifi hotspotu za účelem propagace lokálních městských a obecních veřejných aktivit/událostí. Prezentace a podpora rozvoje lokálních soukromých subjektů. Možný zdroj financování řešení.

Bezpečnost - Rychlé přivolání pomoci složek integrovaného záchranného sytému. Kamerový dohled na zastávkách.

Čistota - Integrovaný "Chytrý koš" v rámci autobusové zastávky.

Lidé - GPS lokalizace dopravního prostředku a jeho grafická vizualizace přímo na zastávce, informace o zpoždění, změnách atd. Aplikace pro chytrá mobilní zařízení.

Globální platforma

Pro IoT projekty využíváme unikátní globální platformu Vodafone Global Data Service.


Jsme IoT partner Vodafone Global Enterprise a proto pro vás dokážeme zajistit bezproblémové připojení vašich zařízení téměř po celém světě. Využijte i vy moderních technologií pro zvýšení výkonu vašeho podnikání, ke snížení nákladů, nebo pro vaše nové projekty a jejich další rozvoj.